Публикации

Показват се публикации от 2014

За да ме познаеш в тъмното

До довечера, чакам те вкъщи

Страничка от облачни дневници

Ти си моят дневник

Ще танцуваме още дълго под звуците на фадо