Пожелание №7


понякога слънцето идва точно над теб
тогава продължаваш с него
или оставаш

Коментари