Пожелание №17


пълно с хора
пълно и без тях
Коментари