Пожелание №12 (за Елена и нейната дъщеря)


за новия човек
са всичките надежди
да литва със добрите
докато срещне свойте
и измисли по-големи
по-красиви и от тях

добре дошла, 
надежда

Коментари