Защото обичамморето ми,
посвещавам ти този ден
прекарах го в планините
защото обичам

обичам човека
който обича планините

все едно бях с теб
ти си ме учило
да обичам
без дъно
без бряг
при опасност от айсберг
от потъване
да обичам
без пояс
на сал и на студ
по средата на самотата
да обичам като лунна пътека
като пълнолуние
като вълнение
като днес

обичам, морето ми,
и днес видях как обичам
от високото
а високото е това
което прави ни сини
тебе и мен
а вече и него
Коментари

Публикуване на коментар